Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy
Do 14 dni


Zgodnie z przysługującym prawem, przysługuje Państwu 14 dni na odstąpienie od umowy bez ponoszenia kosztów tego odstąpienia oraz bez podawania przyczyny.
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas ( i-Apteka.pl - ul. Warszawska 17, 49-200 Grodków, info@i-apteka.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną)


Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe:
- Formularz odstąpienia od umowy

UWAGA:
Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki w ramach wysyłkowej sprzedaży internetowej nie podlegają zwrotowi. (art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne). Przepis ust. 7 nie dotyczy produktu leczniczego lub wyrobu medycznego zwracanego aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.


Termin zwrotu:

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.


Skutki odstąpienia od umowy:

Zwracamy Państwu całość wpłaty jakiej dokonali Państwo za zamówienie. Jeżeli odsyłają Państwo towar do nas - rezygnując z zakupu - koszty odesłania towaru ponosicie Państwo.

i-Apteka.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 

pixel