Aspirin Cardio x 56 tabletek

  • Produkt leczniczy Aspirin Cardio zawiera w swoim składzie małą dawkę kwasu acetylosalicylowego – 100mg w jednej tabletce. Lek hamuje agregację płytek krwi, zapobiegając powstawaniu zakrzepów, stosuje się go w chorobach układu sercowo-naczyniowego.
  • Aspirin Cardio x 56 tabletek
Producent: Bayer
Kod produktu: 42647
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Typ preparatu: lek
15,47 zł
Dodaj do ulubionych
Produkt oryginalny
Produkt oryginalny
pochodzi z legalnej apteki
Dostawa
Darmowa wysyłka
już od 200 zł

Skład Aspirin Cardio:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Jedna tabletka powlekana zawiera 100mg substancji czynnej oraz substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Działanie Aspirin Cardio:

Stosowanie kwasu acetylosalicylowego w małych dawkach długotrwale hamuje proces zlepiania (agregacji) płytek krwi, dzięki czemu pełni on ważną funkcję w zapobieganiu powstawania zakrzepów. Tę substancję czynną zawarto w produkcie leczniczym Aspirin Cardio. Wskazaniem do stosowania leku są choroby układu sercowo-naczyniowego u osób dorosłych, m.in. niestabilna choroba wieńcowa, świeży zawał serca, a także profilaktyka powikłań zatorowo-zakrzepowych po zabiegach chirurgicznych i interwencyjnych.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Aspirin Cardio wskazany do stosowania w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego: w niestabilnej chorobie wieńcowej, w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca, w zapobieganiu powtórnemu zawałowi serca, w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne), w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA, w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka, w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki. Lek dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, kobiet w okresie karmienia piersią, w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (np. ibuprofen, indometacyna) lub inne substancje alergizujące, podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, np. pochodnych kumaryny, heparyny, u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami układu krążenia, podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, np. ibuprofen i naproksen, u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby, u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości (ryzyko takiej reakcji jest najwyższe u osób z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa i osób wykazujących reakcje alergiczne (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka) na inne substancje). Osoby przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinny poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U osób ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. Stosowanie z innymi lekami: należy to omówić z lekarzem. Kwas acetylosalicylowy nasila: działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności; działanie leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; działanie digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu; działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; działanie toksyczne kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego. Kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl). Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. ibuprofen i naproksen, mogą zmniejszać hamujący wpływ tego leku na agregację płytek krwi i tworzenie się zakrzepów (skrzepliny), mogą więc zmniejszać ochronne działanie tego leku przeciwko wystąpieniu zawału serca i udaru. Metamizol może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi, jeżeli te leki stosuje się jednocześnie, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u osób otrzymujących kwas acetylosalicylowy. Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (grupa leków antydepresyjnych) zwiększa ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Lek ten można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Glikokortykosteroidy systemowe (kortyzon, kortykosteroidy, steroidy przyjmowane doustnie lub w postaci zastrzyków), z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona, stosowane jednocześnie z kwasem acetylosalicylowym: istnieje ryzyko przedawkowania kwasu acetylosalicylowego po zakończeniu leczenia glikokortykosteroidami oraz zwiększone ryzyko wystąpienia wrzodów i krwawienia z przewodu pokarmowego spowodowane jednoczesnym stosowaniem tego leku i systemowych glikokortykosteroidów. Na działanie leczenia może wpływać jednoczesne przyjmowanie tego leku z lekami stosowanymi w następujących stanach: odrzucenie narządów po przeszczepach (cyklosporyna, takrolimus); ból i stany zapalne (np. steroidy i leki przeciwzapalne). Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego. Stosowanie z jedzeniem i piciem: przyjmować doustnie, najlepiej przynajmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: należy się skonsultować z lekarzem, przy czym stosowanie leku w ostatnim trymestrze jest przeciwwskazane. W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek ten powinien być stosowany w przypadku bezwzględnych wskazań. Kobiety planujące ciążę, kobiety będące w pierwszym lub drugim trymestrze ciąży powinny stosować ten lek w jak najmniejszej dawce i najkrócej jak to możliwe. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu. Lek zawiera sód – mniej niż 1mmol (23mg) sodu na tabletkę, lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku, inne salicylany. Nie stosować w przypadku, gdy występuje skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność serca. Nie stosować w przypadku, gdy w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych. Nie stosować w trzecim trymestrze ciąży. Nie stosować dzieci poniżej 12. roku życia w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, np. objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi. W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz. Reakcje nadwrażliwości, np. odczyny skórne, pokrzywka, wysypka, świąd, zaburzenia sercowo-oddechowe, napady astmy, obrzęki, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa. Zawroty głowy i szumy uszne, głównie u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawami przedawkowania. Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania tego leku rośnie ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi. Obserwowano krwawienia takie jak: krwotok okołooperacyjny, krwiaki, krwawienie z nosa, krwawienia z dróg moczowo-płciowych, krwawienia dziąseł. Rzadko lub bardzo rzadko obserwowano poważne krwawienia, np. krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (głównie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i/lub w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu. Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i/lub niedokrwistości z niedoboru żelaza (np. w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi). Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu – jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić się po fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku. Długotrwałe przyjmowanie leków z kwasem acetylosalicylowym może być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, martwicę brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek. U ośób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistości hemolityczną. Enteropatia zwężeniowa jelit (przewlekła niedrożność jelit). Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią inne działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy zgłosić je do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie tabletek Aspirin Cardio:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. Zalecana dawka w niestabilnej chorobie wieńcowej: 1 tabletka raz na dobę. Zalecana dawka w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: 2-3 tabletki raz na dobę, przy czym należy tabletki rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie. Zalecana dawka w profilaktyce wystąpienia powtórnego zawału serca: 1 tabletka raz na dobę. Zalecana dawka w celu zapobiegania powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach (np. przezskórna śródnaczyniowa angioplastyka wieńcowa (PTCA), pomostowanie aortalno-wieńcowe (CABG), endarterektomia tętnicy szyjnej, zespolenie („shunt”) tętniczo-żylne): 1 tabletka raz na dobę. Zalecana dawka w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA: 1 tabletka raz na dobę. Zalecana dawka w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka: 1 tabletka raz na dobę. Zalecana dawka w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych, np. po dużych zabiegach chirurgicznych jako uzupełnienie innych metod profilaktyki: 1-2 tabletki raz na dobę. Tabletki stosować doustnie, połykać w całości, najlepiej przynajmniej 30 minut przed posiłkiem, popijać dużą ilością wody. Podczas leczenia zawału serca, tabletkę trzeba rozkruszyć lub rozgryźć przed połknięciem. Jeśli występuje wrażenie, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy skonsultować się z lekarzem.

Zadaj pytanie specjaliście

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel