Najdłużej działająca Apteka internetowa w Polsce - pewność i zaufanie - 100% polski kapitał

Nomigren 12,5mg x 2 tabletki

  • Produkt leczniczy Nomigren 12,5mg wskazany jest do stosowania wyłącznie u osób ze zdiagnozowaną przez lekarza migreną. Można stosować w doraźnym leczeniu bólu głowy w ostrych napadach migreny z aurą lub bez aury. Lek dla osób powyżej 18. roku życia.
  • Nomigren 12,5mg x 2 tabletki
Producent: Hasco-Lek
Kod produktu: 43143
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Typ preparatu: lek
29,69 zł
Dodaj do ulubionych
Produkt oryginalny
Produkt oryginalny
pochodzi z legalnej apteki
Dostawa
Darmowa wysyłka
już od 200 zł

Polecane produkty

Skład Nomigren 12,5mg:

Substancja czynna: almotryptan (Almotriptanum). Jedna tabletka zawiera 12,5mg almotryptanu (w postaci almotryptanu jabłczanu) oraz substancje pomocnicze: rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, mannitol, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon K29-32, sodu stearylofumaran; otoczka: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400, wosk Carnauba.

Działanie Nomigren 12,5mg:

Lek do stosowania jedynie u pacjentów, u których lekarz rozpoznał migrenę. Produkt leczniczy Nomigren 12,5mg to lek przeciwmigrenowy. Zawarta w nim substancja czynna, czyli almotryptan zaliczana jest do grupy leków zwanych selektywnymi agonistami receptora serotoninowego. Almotryptan wiąże się z receptorami serotoninowymi w naczyniach krwionośnych w mózgu (czaszce), powodując ich zwężenie, prowadzi to do zmniejszenia reakcji zapalnej związanej z migreną. Wskazaniem do stosowania leku jest doraźne leczenie bólu głowy w ostrych napadach migreny z aurą lub bez aury u osób ze zdiagnozowaną przez lekarza migreną. Nie stosować w profilaktyce migreny. Objawem migreny jest umiarkowany lub silny ból głowy, który obejmuje jedną stronę głowy, jest pulsujący i nasila się przy aktywności fizycznej. Towarzyszy mu przynajmniej jeden z objawów takich jak: nudności, wymioty, nadwrażliwość na światło, dźwięki lub zapachy. Czasem wystąpienie bólu głowy poprzedzają takie dolegliwości jak krótkotrwałe pogorszenie nastroju, zdenerwowanie, niepokój lub brak apetytu. U niektórych osób na krótko przed wystąpieniem bólu głowy może pojawić się tzw. aura (przemijające zaburzenia widzenia z wrażeniem błysków świetlnych, migocących mroczków lub linii świetlnych).

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Nomigren 12,5mg wskazany do stosowania w doraźnym leczeniu bólu głowy w ostrych napadach migreny z aurą lub bez aury u osób ze zdiagnozowaną przez lekarza migreną. Lek przeznaczony dla osób dorosłych od 18. do 65. roku życia.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Przed zażyciem leku należy przeczytać ulotkę i wypełnić kwestionariusz. Kolejne napady migreny należy notować w Dzienniczku Migrenowym. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w następujących sytuacjach: postać migreny nie została rozpoznana. Leku nie należy stosować w leczeniu migreny podstawnej (występuje podwójne widzenie, zaburzenia mowy i ruchu, obniżony poziom świadomości), hemiplegicznej (występuje jednostronne osłabienie mięśni), oftalmoplegicznej (występuje osłabienie mięśni sterujących ruchem gałek ocznych); pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na leki przeciwbakteryjne, głównie leki stosowane w leczeniu zakażeń dróg moczowych (sulfonamidy), osoby uczulone na sulfonamidy i/lub antybiotyki mogą również reagować nadwrażliwością na leki z grupy tryptanów, jeśli osoba jest uczulona na antybiotyki, ale nie jest pewna czy jest uczulona na sulfonamidy, powinna skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą; objawy związane z bólem głowy są inne niż zwykle występujące przy napadach migreny, np. pacjent odczuwa dźwięki w uszach lub zawroty głowy, ma krótkotrwałe porażenie jednej strony ciała lub mięśni kontrolujących ruchy oczu lub też ma inne, niewystępujące do tej pory objawy; u pacjenta występują czynniki podwyższające ryzyko wystąpienia choroby serca, takie jak: wysokie ciśnienie tętnicze, wysokie stężenie cholesterolu, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu, występowanie chorób serca w rodzinie, stan po menopauzie u kobiet lub wiek powyżej 40 lat u mężczyzn; u pacjenta występuje łagodna do umiarkowanej choroba wątroby; u pacjenta występuje ciężka choroba nerek; u pacjenta występują cztery lub więcej ataków migreny w miesiącu; u pacjenta nie występuje całkowite ustąpienie objawów pomiędzy atakami migreny; pacjent ma więcej niż 65 lat – jest narażony na wzrost ciśnienia krwi; pacjent przyjmuje jednocześnie leki przeciwdepresyjne SSRIs (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) lub SNRIs (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny), uważa się, że nadmierne stosowanie leków przeciwmigrenowych może prowadzić do przewlekłego bólu głowy. Lek zawiera sód – mniej niż 1mmol (23mg) sodu w każdej tabletce, uznaje się za go „wolny od sodu”. Stosowanie u dzieci i młodzieży: stosowanie poniżej 18. roku życia jest przeciwwskazane. Stosowanie u osób w podeszłym wieku: możliwość stosowania u osób w podeszłym wieku, czyli powyżej 65. roku życia należy omówić z lekarzem. Stosowanie z innymi lekami: należy to omówić z lekarzem, należy go poinformować w szczególności w sytuacji, gdy stosowane są takie leki jak: leki stosowane w leczeniu depresji, takie jak inhibitory monoaminooksydazy (np. moklobemid), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (np. fluoksetyna) lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (np. wenlafaksyna), mogą one wywołać zespół serotoninowy, potencjalnie zagrażającą życiu reakcję na leki (objawiającą się dezorientacją, niepokojem ruchowym, gorączką, poceniem się, nieskoordynowanymi ruchami kończyn lub oczu, niekontrolowanymi skurczami mięśni i biegunką; produkty zawierające ziele dziurawca (Hypericum perforatum), może to zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Nie należy przyjmować almotryptanu jednocześnie z lekami zawierającymi ergotaminę, która może być również stosowana w leczeniu migreny. Można jednak stosować te leki jeden po drugim pod warunkiem zachowania odpowiedniego odstępu czasu pomiędzy ich przyjęciem: po zastosowaniu almotryptanu zalecane jest zachowanie przynajmniej 6-godzinnej przerwy przed przyjęciem ergotaminy, po zastosowaniu ergotaminy zalecane jest zachowanie przynajmniej 24-godzinnej przerwy przed przyjęciem almotryptanu. Stosowanie z jedzeniem i piciem: można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków, popijać płynem. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersi: należy to omówić z lekarzem, przy czym dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące zastosowania almotryptanu u kobiet w ciąży. Nie należy stosować tego leku w okresie ciąży, chyba, że zaleci go lekarz, który dokładnie rozważy korzyści i ryzyka. Należy zachować ostrożność podczas stosowania tego leku w okresie karmienia piersią, trzeba unikać karmienia piersią przez 24 godziny po przyjęciu tego leku. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek może powodować senność. Podczas stosowania tego leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać żadnych narzędzi lub maszyn.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w profilaktyce migreny. Nie stosować, jeśli występuje lub kiedykolwiek występowała choroba, która ograniczała dopływ krwi do serca: zawał serca, dusznica bolesna, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej występujący zwykle podczas aktywności lub stresu, problemy z sercem bez towarzyszącego bólu, ból w klatce piersiowej występujący w trakcie spoczynku, ciężkie nadciśnienie tętnicze (bardzo wysokie ciśnienie krwi), niekontrolowane łagodne bądź umiarkowane wysokie ciśnienie krwi. Nie stosować w przypadku, gdy pacjent przebył udar mózgu lub wystąpiło u niego zmniejszenie przepływu krwi do mózgu. Nie stosować w przypadku niedrożności w dużych naczyniach krwionośnych ramion lub nóg (choroba naczyń obwodowych). Nie stosować jednocześnie z innymi lekami stosowanymi w leczeniu migreny, które zawierają ergotaminę, dihydroergotaminę czy metysergid lub inne leki z grupy agonistów serotoniny (np. sumatryptan). Nie stosować w przypadku ciężkiej niewydolności wątroby.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia poniższych objawów należy natychmiast przerwać stosowania leku i niezwłocznie zgłosić się do lekarza: reakcje alergiczne (reakcje nadwrażliwości) lub anafilaktyczne (ciężkie reakcje alergiczne), w tym obrzęk warg, gardła lub rąk (obrzęk naczynioruchowy), duszność, świszczący oddech, wysypka; jeśli u pacjenta wystąpi ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub gardle lub jakiekolwiek inne objawy, które mogą wskazywać na zawał serca. Inne działania niepożądane występujące – często: zawroty głowy, senność, zmęczenie, nudności, wymioty; niezbyt często: uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia (parestezje), ból głowy, uczucie dzwonienia, szumu lub strzykania w uszach (szumy uszne), nierówne bicie serca (kołatanie serca), uczucie ściskania w gardle, biegunka, niestrawność, suchość w ustach, ból mięśni, ból kości, ból w klatce piersiowej, uczucie osłabienia (astenia); bardzo rzadko: skurcz naczyń krwionośnych w sercu (skurcz naczyń wieńcowych), atak serca (zawał mięśnia sercowego), przyspieszona akcja serca (częstoskurcz); częstość nieznana: napad padaczkowy, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie (zaburzenia widzenia mogą również wystąpić podczas samego napadu migreny), skurcz naczyń krwionośnych jelit, który może prowadzić do uszkodzenia jelit (niedokrwienia jelit). Może wystąpić ból brzucha i krwawa biegunka.

Dawkowanie tabletek Nomigren 12,5mg:

Stosować lek zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Lek należy stosować wyłącznie w celu leczenia występującego napadu migreny, a nie w celu zapobiegania napadom migreny lub bólów głowy. Można stosować jedynie u pacjentów z rozpoznaną migreną. Osoby dorosłe od 18. do 65. roku życia: zalecana dawka to jedna tabletka (12,5mg). Tabletkę należy przyjąć najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny. Jeżeli napad migreny nie ustąpi, nie należy przyjmować więcej niż jedną tabletkę podczas tego samego napadu. Jeśli wystąpi kolejny napad migreny w ciągu 24 godzin, można przyjąć drugą tabletkę w dawce 12,5 mg pod warunkiem zachowania przynajmniej 2-godzinnej przerwy pomiędzy przyjęciem pierwszej i drugiej dawki. Maksymalna dawka dobowa: dwie tabletki (25mg). Tabletkę należy połknąć i popić płynem (np. wodą). Można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Zaleca się zastosować lek najwcześniej jak to możliwe po wystąpieniu napadu migreny, jest on jednak skuteczny również, gdy zostanie zastosowany w późniejszym stadium. Stosowanie u osób z ciężką niewydolnością nerek: nie stosować więcej niż jedną tabletkę 12,5mg na dobę. W przypadku wystąpienia czwartego lub kolejnego napadu migreny w ciągu ostatnich 30 dni, zmiany objawów lub zwiększenia ich nasilenia bądź częstości, niskiej skuteczności leczenia, należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku, gdy nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem.

Zadaj pytanie specjaliście

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel