Najdłużej działająca Apteka internetowa w Polsce - pewność i zaufanie - 100% polski kapitał

Aspirin 0.5 x 100 tabletek

  • Produkt leczniczy Aspirin 0.5 wskazany jest do stosowania w przypadku bólów o nasileniu małym lub umiarkowanym, a także w przypadku gorączki. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który m.in. działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo.
  • Aspirin 0.5 x 100 tabletek
Producent: Inpharm
Kod produktu: 11971
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Typ preparatu: lek
71,29 zł
Dodaj do ulubionych
Produkt oryginalny
Produkt oryginalny
pochodzi z legalnej apteki
Dostawa
Darmowa wysyłka
już od 200 zł

Polecane produkty

Skład Aspirin 0.5:

Substancja czynna: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum). Jedna tabletka zawiera 500mg kwasu acetylosalicylowego oraz substancje pomocnicze: celuloza, proszek; skrobia kukurydziana.

Działanie Aspirin 0.5:

Kwas acetylosalicylowy zawarty w produkcie leczniczym Aspirin 0.5 jako substancja czynna wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. Lek jest wskazany do stosowania w przypadku bólu o małym i umiarkowanym nasileniu oraz w przypadku gorączki. Produkt jest przeznaczony do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Aspirin 0.5 wskazany do stosowania u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12. roku życia w leczeniu bólów o małym i umiarkowanym nasileniu oraz gorączki.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Przed rozpoczęciem stosowania tego leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w następujących przypadkach, jeśli: u pacjenta występuje nadwrażliwość na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne lub inne substancje alergizujące, pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, u pacjenta występuje zaburzona czynność wątroby, u pacjenta występuje zaburzenie czynności nerek lub zaburzenia krążenia (np. choroba naczyń nerkowych, zastoinowa niewydolność serca, zmniejszenie objętości krwi krążącej, rozległa operacja, posocznica, ciężkie krwawienia) – kwas acetylosalicylowy może dodatkowo zwiększyć ryzyko występowania zaburzeń czynności nerek i ciężkiej niewydolności nerek, u pacjenta występowała w przeszłości (przewlekła lub nawracająca) choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego, pacjent cierpi na niedobór enzymu – dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej – podanie kwasu acetylosalicylowego może wywołać wystąpienie hemolizy lub niedokrwistości hemolitycznej, pacjentka karmi piersią. Nie należy stosować leków z kwasem acetylosalicylowym u kobiet w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości – szczególnie u osób z astmą oskrzelową, przewlekłymi chorobami układu oddechowego, katarem siennym, polipami błony śluzowej nosa oraz u osób, u których występują reakcje alergiczne na inne substancje (np. reakcje skórne, świąd, pokrzywka). Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (także przed niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu tego leku. Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu – u osób ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej. W przebiegu niektórych chorób wirusowych, zwłaszcza zakażenia wirusem grypy typu A, wirusem grypy typu B lub ospy wietrznej, głównie u dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a, czyli rzadkiej, ale zagrażającej życiu choroby – wystąpienie uporczywych wymiotów w przebiegu infekcji może wskazywać na zespół Reye’a, wymaga to natychmiastowej pomocy medycznej. Ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a w przebiegu infekcji wirusowych rośnie, gdy jednocześnie podaje się kwas acetylosalicylowy, chociaż związek przyczynowy nie został udowodniony. Nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego u dzieci poniżej 12. roku życia, a u młodzieży powyżej 12. roku życia można go stosować wyłącznie na zlecenie lekarza. Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może być przyczyną bólu głowy, który nasila się podczas przyjmowania kolejnych dawek. Długotrwałe przyjmowanie leków przeciwbólowych, zwłaszcza tych, które zawierają kilka substancji czynnych, może prowadzić do ciężkiego zaburzenia czynności nerek i niewydolności nerek. Stosowanie z innymi lekami: należy to omówić z lekarzem. Należy zastosować szczególną ostrożność, stosując ten lek z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy nasila: działanie toksyczne metotreksatu na szpik kostny – nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15mg na tydzień lub większych, jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności; działanie leków przeciwzakrzepowych, leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi – może to zwiększać ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków; ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnoustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów; działanie digoksyny (lek stosowany w chorobach serca) – zwiększa jej stężenie w osoczu; działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika; działanie toksyczne kwasu walproinowego (lek stosowany m.in. w padaczce), który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego; działanie selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (leki przeciwdepresyjne). Należy zastosować szczególną ostrożność, stosując ten lek z następującymi lekami, gdyż kwas acetylosalicylowy osłabia działanie: leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), może to nasilać objawy dny moczanowej; leków moczopędnych; niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny), szczególnie jeśli kwas acetylosalicylowy stosowany jest w dużych dawkach. Lek ten można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15mg na tydzień lub większych) wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Stosowanie z jedzeniem i piciem: alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, m.in. owrzodzenia błony śluzowej lub krwawienia. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią należy omówić z lekarzem, przy czym w trzecim trymestrze stosowanie leku jest przeciwwskazane (lek może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki jak i u noworodka). W pierwszym i drugim trymestrze stosowanie kwasu acetylosalicylowego nie jest zalecane, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Jeśli jest to konieczne, kobiety usiłujące zajść w ciążę lub w pierwszym i drugim trymestrze ciąży mogą przyjmować kwas acetylosalicylowy w jak najmniejszej dawce leku przez jak najkrótszy czas. Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do mleka kobiet. Kwas acetylosalicylowy może niekorzystnie wpływać na płodność kobiet – jest to działanie przemijające, ustępuje po zakończeniu leczenia. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek nie ma wpływu.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub na inne salicylany. Nie stosować w przypadku, gdy występuje skaza krwotoczna, ostra choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ciężka niewydolność serca, ciężka niewydolność wątroby lub ciężka niewydolność nerek. Nie stosować w przypadku, gdy kiedykolwiek występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Nie stosować jednocześnie z metotreksatem (lek stosowany m.in. w chorobach nowotworowych) w dawkach 15mg na tydzień lub większych. Nie stosować w ostatnim trymestrze ciąży. Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia takich objawów jak fusowate wymioty lub czarne, smoliste stolce, należy przerwać stosowanie leku i jak najszybciej zgłosić się do lekarza. Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być: obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych, trudności z oddychaniem, duszność aż do napadów astmy, przyspieszenie czynności serca, nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu (mogą one wystąpić nawet po pierwszym zastosowaniu leku) – jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną. Inne działania niepożądane: zaburzenia żołądka i jelit – bóle żołądka i brzucha, zgaga, nudności, wymioty, niestrawność, zapalenie przewodu pokarmowego, potencjalnie zagrażające życiu krwawienia z przewodu pokarmowego: jawne (fusowate wymioty, smoliste stolce) lub utajone (do krwawień dochodzi tym częściej im większa jest dawka); choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, perforacja; zaburzenia wątroby i dróg żółciowych – w rzadkich przypadkach opisywano przemijające zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie aktywności aminotransferaz); zaburzenia układu nerwowego – zawroty głowy i szumy uszne, będące zwykle objawami przedawkowania; zaburzenia krwi i układu chłonnego – zwiększone ryzyko krwawień, krwotoki (pooperacyjne, z nosa, z dziąseł, z układu moczowo-płciowego), krwiaki, wydłużenie czasu krwawienia, czasu protrombinowego, trombocytopenia; w wyniku krwawień może dojść do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości z niedoboru żelaza albo ostrej niedokrwistości pokrwotocznej, która objawia się astenią, bladością, hypoperfuzją, a także nieprawidłowymi wynikami badań laboratoryjnych, hemoliza i niedokrwistość hemolityczna u osób cierpiących na poważną postać niedoboru dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej; zaburzenia naczyniowe – wylew krwi do mózgu (głównie u osób z niekontrolowanym nadciśnieniem i/lub jednocześnie stosujących inne leki przeciwzakrzepowe) potencjalnie zagrażający życiu; zaburzenia nerek i dróg moczowych – zaburzenia czynności nerek i ciężka niewydolność nerek; zaburzenia układu immunologicznego – reakcje nadwrażliwości z objawami klinicznymi i nieprawidłowymi wynikami odpowiednich badań laboratoryjnych np.: astma, łagodne do umiarkowanych reakcje obejmujące skórę, układ oddechowy, układ sercowo-naczyniowy z objawami takimi jak: wysypka, pokrzywka, obrzęk (w tym naczynioruchowy), zaburzenia oddychania i pracy serca, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa i bardzo rzadko ciężkie reakcje, w tym wstrząs anafilaktyczny; zaburzenia układu oddechowego – astma oskrzelowa.

Dawkowanie tabletek Aspirin 0.5:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Zalecana dawka dla osób dorosłych: jednorazowo stosować 1-2 tabletki (500-1000mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawkę jednorazową można powtarzać, ale nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie stosować więcej niż 8 tabletek (4000mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę. Zalecana dawka dla młodzieży powyżej 12. roku życia: można stosować wyłącznie na zlecenie lekarza, jednorazowa dawka to 1 tabletka (500mg kwasu acetylosalicylowego). W razie potrzeby dawkę jednorazową można powtarzać, ale nie częściej niż co 4-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletek (1500mg kwasu acetylosalicylowego) na dobę. Tabletki przyjmować doustnie, stosować po posiłku, popijać dużą ilość płynu. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować dłużej niż 3-5 dni.

Producent: Inpharm

Zadaj pytanie specjaliście

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel