Najdłużej działająca Apteka internetowa w Polsce - pewność i zaufanie - 100% polski kapitał

VICKS AntiGrip Max x 14 saszetek

  • Lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego o smaku pomarańczowym z paracetamolem, fenylefryny wodorowinianem i chlorfenaminy maleinianem. Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max wskazany jest w leczeniu objawów przeziębienia i grypy.
  • VICKS AntiGrip Max x 14 saszetek
Producent: Procter& Gamble
Kod produktu: 32717
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Typ preparatu: lek
38,61 zł
Dodaj do ulubionych
Produkt oryginalny
Produkt oryginalny
pochodzi z legalnej apteki
Dostawa
Darmowa wysyłka
już od 200 zł

Polecane produkty

Skład Vicks AntiGrip Max:

Substancje czynne: paracetamol (Paracetamolum), fenylefryny wodorowinian (Phenylephrini hydrogenotartras) i chlorfenaminy maleinian (Chlorphenamini maleas). Jedna saszetka zawiera 100mg paracetamolu, 16mg fenylefryny wodorowinianu, 4mg chlorfenaminy maleinianu oraz substancje pomocnicze: mannitol (E 421), sacharyna sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, powidon K30, aromat pomarańczowy PHS 132958 (zawiera butylohydroksyanizol (E 320), siarczyny, cytral, cytronellol, D-limonen, geraniol, linalol).

Działanie Vicks AntiGrip Max:

Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max to preparat złożony zawierający trzy substancje czynne – paracetamol, fenylefryny wodorowinian i chlorfenaminy maleinian. Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie przeziębienia i grypy. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo, fenylefryna zmniejsza obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Chlorfenamina to lek przeciwhistaminowy, który zmniejsza ilość wydzieliny z nosa. Lek w postaci granulatu do sporządzania roztworu doustnego o smaku pomarańczowym.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Vicks AntiGrip Max wskazany do stosowania u osób dorosłych w leczeniu objawów przeziębienia i grypy – gorączki, słabego lub umiarkowanego bólu (np. bólu głowy, gardła, mięśni i zatok przynosowych), obrzęku błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z tworzeniem wydzieliny. Lek dla osób dorosłych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Nie należy stosować więcej niż jeden lek zawierający paracetamol, gdyż może to prowadzić do zatrucia Może do tego dojść zarówno po przyjęciu zbyt dużej pojedynczej dawki, jak i w przypadku przekroczenia zalecanej dawki w ciągu doby. Nie należy stosować jednocześnie sympatykomimetyków (takich jak leki zmniejszające przekrwienie błony śluzowej nosa, środki hamujące łaknienie lub leki psychostymulujące o działaniu podobnym do amfetaminy) oraz leków przeciwhistaminowych (np. przeciwuczuleniowe). U osób z chorobą alkoholową i osób regularnie pijących alkohol należy zachować ostrożność i nie podawać więcej niż 2 saszetki (2g paracetamolu) na dobę. W czasie leczenia nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby. U osób z niedokrwistością, chorobami serca, płuc i zaburzeniami czynności wątroby dozwolone jest stosowanie sporadyczne, przy czym przed przyjęciem leku należy się skonsultować z lekarzem. Zgłaszano przypadki toksycznego działania na wątrobę w przypadku podania paracetamolu w dobowej dawce nie przekraczającej 4g. Osoby chorujące na astmę uczulone na kwas acetylosalicylowy powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku. Osoby uczulone na leki przeciwhistaminowe powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ mogą być uczulone także na inne leki. Osoby wrażliwe na działanie leków uspokajających i osoby z padaczką powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania tego leku, ponieważ może dojść u nich do nasilenia objawów choroby oraz wystąpienia interakcji z lekami stosowanymi do leczenia tych chorób. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli: występują choroby nerek i płuc, występuje rozrost gruczołu krokowego, występuje cukrzyca, występuje astma oskrzelowa, występuje bardzo wolne bicie serca, hipotonia (zbyt niskie ciśnienie krwi), miażdżyca naczyń mózgowych, występuje zapalenie trzustki, choroba wrzodowa żołądka, zwężenie połączenia odźwiernika i dwunastnicy, występują choroby tarczycy, występuje niedokrwistość, występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej. Jeśli u osób leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi lub innymi lekami o podobnym działaniu pojawią się dolegliwości żołądkowo-jelitowe, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Dolegliwości te mogą wynikać z powstałej niedrożności porażennej jelit. Podczas stosowania paracetamolu istnieje większe ryzyko uszkodzenia wątroby u osób: przyjmujących długotrwale karbamazepinę, fenobarbital, fenytoinę, prymidon, ryfampicynę, ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; u których zachodzi możliwość niedoboru glutationu np. z zaburzeniami łaknienia; zakażonych wirusem HIV, odwodnionych, głodzonych lub wyniszczonych; pijących regularnie alkohol; z chorobami wątroby (w tym zespołem Gilbert'a). Stosowanie u dzieci i młodzieży: lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci i młodzieży. Stosowanie u osób w podeszłym wieku: bez konsultacji z lekarzem nie stosować u osób w podeszłym wieku. Ze względu na zawartość fenylefryny i chlorfenaminy u osób w podeszłym wieku mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak: bradykardia (wolne bicie serca) lub zmniejszenie pojemności minutowej serca. Należy kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, szczególnie u osób z chorobami serca. U starszych osób bardziej prawdopodobne jest wystąpienie objawów takich jak: zawroty głowy, uspokojenie, uczucie splątania, niskie ciśnienie krwi, pobudzenie, suchość w jamie ustnej i zatrzymanie moczu. Stosowanie u sportowców: lek może dać pozytywny wynik badania kontroli antydopingowej. Stosowanie z innymi lekami: należy to omówić z lekarzem. Stosowanie tego leku z innymi lekami może prowadzić do wystąpienia interakcji. Ze względu na zawartość paracetamolu – jeśli stosowany jest któryś z poniżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność zmiany dawkowania lub przerwania leczenia: doustne leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol, warfaryna); leki przeciwpadaczkowe (lamotrygina, fenytoina, fenobarbital, metylofenobarbital, prymidon); leki przeciwgruźlicze (izoniazyd, ryfampicyna); pewne leki stosowane do zwiększenia wydalania moczu (diuretyki pętlowe, np. furosemid); leki stosowane do leczenia dny moczanowej (probenecyd); leki stosowane przeciwko nudnościom i wymiotom (metoklopramid i domperydon); propranolol stosowany w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi i zaburzeń rytmu serca; kolestyramina (stosowana do zmniejszenia cholesterolu we krwi); długotrwałe przyjmowanie karbamazepiny; ziele dziurawca lub inne leki indukujące enzymy wątrobowe; kwas acetylosalicylowy; zydowudyna; flukloksacylina (antybiotyk), ze względu na poważne ryzyko zaburzenia dotyczącego krwi i płynów ustrojowych (kwasicy metabolicznej z dużą luką anionową), które należy pilnie leczyć i które może wystąpić szczególnie u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, posocznicą (stan, gdy bakterie i ich toksyny krążą we krwi, prowadząc do uszkodzenia narządów), niedożywieniem, przewlekłym alkoholizmem, a także u osób stosujących maksymalne dawki dobowe paracetamolu. Ze względu na zawartość fenylefryny: jeśli stosowane są któreś z poniżej wymienionych leków, może zaistnieć konieczność przerwania leczenia lub opóźnienia podania tego leku: inhibitory monoaminooksydazy (leki stosowane w leczeniu m.in. depresji takie, jak fenelzyna, izokarboksazyd, nialamid, tranylcypromina, moklobemid lub leki stosowane w leczeniu choroby Parkinsona, takie jak selegilina). Należy odłożyć podawanie tego leku o co najmniej 15 dni od zakończenia leczenia tymi lekami; leki blokujące receptor alfa-adrenergiczny (leki stosowane w leczeniu migreny takie jak dihydroergotamina, ergotamina, fenylefryna czy leki wywołujące poród, np. oksytocyna); leki blokujące receptory beta-adrenergiczne (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia lub łagodnego rozrostu gruczołu krokowego); trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne takie jak amitryptylina, amozapina, klomipramina, dezypramina i doksepina lub czteropierścieniowe jak maprotylina; wziewne leki znieczulające takie jak cyklopropan i halotan; leki przeciwnadciśnieniowe działające poprzez związek ze współczulnym układem nerwowym takie jak metyldopa, guanetydyna; leki powodujące utratę potasu (takie jak leki moczopędne np. furosemid i inne); leki mające wpływ na przewodzenie w sercu (glikozydy nasercowe, leki przeciwarytmiczne); hormony tarczycy; siarczan atropiny (stosowany m.in. w chorobach serca i układu pokarmowego); leki blokujące receptory adrenergiczne alfa i beta stosowane w chorobach serca i tętnic (takie jak labetalol, karwedylol). Ze względu na zawartość chlorfenaminy: jednoczesne stosowanie następujących leków może nasilić wystąpienie działań niepożądanych: leki działające na ośrodkowy układ nerwowy (stosowane w leczeniu depresji, bezsenności, lęku); inhibitory monoaminooksydazy (w tym furazolidon, pargylina i prokarbazyna); trójpierścieniowe lub czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. maprolityna; leki ototoksyczne (które jako działania niepożądane mogą powodować uszkodzenie słuchu); leki uczulające na światło. Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych: lek może wpływać na wyniki badań, dlatego przed wykonaniem badań diagnostycznych (badania krwi, moczu, testy skórne z wykorzystaniem alergenów), należy poinformować lekarza o stosowaniu tego leku. Stosowanie z jedzeniem, piciem, alkoholem: w trakcie leczenia nie powinno się pić alkoholu, ponieważ może on spowodować objawy przedawkowania, takie jak nasilenie działania uspokajającego. Stosowanie leku u osób regularnie pijących alkohol (trzy lub więcej napojów alkoholowych dziennie) może doprowadzić do uszkodzenia wątroby. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: należy się skonsultować z lekarzem, przy czym w okresie ciąży nie należy stosować tego leku, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Lek może być zastosowany wyłącznie wtedy, gdy potencjalne korzyści dla matki przewyższają ryzyko dla płodu – taką decyzję podejmuje lekarz. Należy wówczas stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie jak najkrótszy czas i jak najrzadziej. Paracetamol i chlorfenamina przenikają do mleka ludzkiego, dlatego też kobiety karmiące piersią nie powinny stosować tego leku. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek może powodować senność i uspokojenie, co wpływa na zdolność i szybkość reakcji, nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn podczas stosowania tego leku. Lek zawiera mannitol (E 421) – może powodować łagodne działanie przeczyszczające. Lek zawiera sód – mniej niż 1mmol (23mg) sodu w jednej saszetce, lek uznaje się za „wolny od sodu”. Lek zawiera śladowe ilości siarczynów pochodzące z kompozycji smakowo-zapachowej (składnik aromatu) – rzadko może powodować ciężkie reakcje nadwrażliwości i skurcz oskrzeli.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować w przypadku nadciśnienia tętniczego, nadczynności tarczycy, jakiejkolwiek ciężkiej choroby serca lub tętnic (np. choroba wieńcowa), stwierdzonej tachykardii (zbyt szybkie bicie serca), ciężkiej niewydolności nerek, jaskry, ciężkiej niewydolności wątroby. Nie stosować w przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, (IMAO) (np. niektóre leki przeciwdepresyjne lub leki stosowane do leczenia choroby Parkinsona) oraz w okresie 15 dni po ich odstawieniu. Nie stosować u dzieci i młodzieży (ze względu na dużą dawkę paracetamolu).

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Jeśli wystąpią poniższe ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane należy natychmiast przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub pogotowiem: kaszel, trudności z połykaniem, trudności z oddychaniem, szybkie bicie serca, świąd, opuchnięcie powiek lub okolicy oczu, twarzy i/lub języka, duszność, zatrzymanie moczu, żółte zabarwienie skóry i/lub gałek ocznych, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa, obrzęk płuc i krwawienie domózgowe. Paracetamol może wywołać ciężkie reakcje skórne objawiające się ostrą uogólnioną wysypką krostkową lub pęcherzami i nadżerkami na skórze, w jamie ustnej, oczach i narządach płciowych, gorączką i bólami stawowymi albo pękającymi olbrzymimi pęcherzami, rozległymi nadżerkami na skórze, złuszczaniem dużych płatów naskórka oraz gorączką. U niektórych osób mogą wystąpić takie działania niepożądane: często – senność, nudności i osłabienie mięśniowe (mogą ustąpić po 2-3 dniach leczenia), mimowolne ruchy mięśni twarzy, zaburzenia koordynacji, uczucie mrowienia i drętwienia lub zmian temperatury skóry, drżenia, suchość w jamie ustnej, jadłowstręt, zmiany czucia smaku i zapachu, dolegliwości żołądkowo-jelitowe mogące ulec zmniejszeniu przy stosowaniu leku łącznie z pokarmem (np. nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, ból w nadbrzuszu), zatrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu, suchość błony śluzowej nosa i gardła, wysychanie błon śluzowych, nasilona potliwość, niewyraźne i podwójne widzenie; niezbyt często lub rzadko – pobudzenie nerwowe (objawiające się niepokojem, bezsennością, drżeniem, majaczeniem, kołataniem serca, a także drgawkami) lub zmęczenie, ucisk w klatce piersiowej, zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie akcji serca (na ogół przy przedawkowaniu), obniżenie lub podwyższenie ciśnienia tętniczego, cholestaza, zapalenie wątroby lub inne zaburzenia czynności wątroby (łącznie z bólami brzucha, ciemnym zabarwieniem moczu), ciężkie reakcje alergiczne (kaszel, trudności z połykaniem, świąd, opuchnięcie powiek lub okolicy oczu, twarzy i/lub języka, duszność, zmęczenie itp.), nadwrażliwość na światło, zmęczenie, niedociśnienie lub nadciśnienie, krzyżowa alergia na leki podobne do chlorfenaminy, zmiany w morfologii krwi, bóle gardła, obrzęki (opuchlizna), szumy uszne, ostre zapalenie błędnika (część ucha), impotencja, krwawienia międzymiesiączkowe; rzadko – zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, zawał mięśnia sercowego, arytmia komorowa, obrzęk płuc i krwawienie domózgowe (na ogół przy stosowaniu dużych dawek); bardzo rzadko – zaburzenia krwi takie jak: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi), agranulocytoza (znaczne zmniejszenie liczby granulocytów – jednego z rodzajów białych krwinek), leukopenia (zmniejszenie liczby leukocytów), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych), niedokrwistość hemolityczna, hipoglikemia (znaczne zmniejszenie stężenia cukru we krwi), zaburzenia ze strony nerek, mętny mocz, alergiczne zapalenie skóry, ciężkie reakcje skórne, wstrząs anafilaktyczny, żółtaczka. Paracetamol może spowodować uszkodzenie wątroby w przypadku przyjmowania dużych dawek lub przedłużonego leczenia; częstość nieznana – niepokój, lękliwość, osłabienie, drażliwość, nudności, drżenia, bezsenność, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, ciężka bradykardia (bardzo powolne bicie serca), skurcz naczyń krwionośnych, zwiększenie wysiłku mięśnia sercowego (co wpływa szczególnie na osoby w podeszłym wieku lub osoby z zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego), chłodne dłonie i stopy, zaczerwienienie, trudności z oddychaniem, duszność, pogorszenie ukrwienia nerek, zmniejszenie ilości moczu i zatrzymanie moczu, bladość skóry, stroszenie włosów, hiperglikemia (zwiększone stężenie cukru we krwi), hipokaliemia (zbyt niskie stężenie potasu w surowicy), kwasica metaboliczna. Przy stosowaniu dużych dawek mogą pojawić się: bóle głowy, drgawki, stany psychotyczne z omamami, wymioty. Możliwe jest wywołanie lub zaostrzenie choroby serca, kołatanie serca. W przypadku przedłużonego leczenia może rozwinąć się niedobór objętości osocza, nadmierna potliwość.

Dawkowanie saszetek Vicks AntiGrip Max:

Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Lek do podawania doustnego. Zalecana dawka to: osoby dorosłe – stosować jedną saszetkę co 6-8 godzin. Nie należy stosować więcej niż 4 saszetki w ciągu doby. W przypadku, gdy gorączka występuje dłużej niż przez 3 dni leczenia, ból lub inne objawy dłużej niż 5 dni, objawy ulegają nasileniu lub pojawiają się nowe, należy skonsultować się z lekarzem. Lek należy stosować, gdy występują objawy bólowe i gorączka. W przypadku ich ustąpienia powinno się zakończyć stosowanie leku. U osób dorosłych o masie ciała poniżej 50kg, osób z zespołem Gilberta, osób odwodnionych, długotrwale niedożywionych lub osób z przewlekłą chorobą alkoholową należy stosować następujący schemat dawkowania: jedna saszetka 2-3 razy na dobę w odstępie czasu 6-8 godzin. Osoby z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby: nie stosować więcej niż 2g paracetamolu (2 saszetki) na dobę, zachowując przynajmniej 8-godzinny odstęp między przyjmowanymi dawkami. Osoby z niewydolnością nerek: lek ten nie jest wskazany do stosowania w tej grupie pacjentów. Sposób przygotowania: zawartość jednej saszetki rozpuścić w niewielkiej ilości gorącej wody – najlepiej w połowie szklanki (nie stosować w tym celu wrzącej wody). Pozostawić do ostygnięcia i uzyskania temperatury odpowiedniej do picia, wypić.

Producent: Procter&Gamble

Zadaj pytanie specjaliście

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel