Najdłużej działająca Apteka internetowa w Polsce - pewność i zaufanie - 100% polski kapitał

Sentino 12,5mg x 14 tabletek powlekanych

  • Produkt leczniczy Sentino 12,5mg zawiera jako substancję czynną wodorobursztynian doksylaminy. Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności. Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.
  • Sentino 12,5mg x 14 tabletek powlekanych
Producent: USP zdrowie
Kod produktu: 44065
Przechowywanie: temperatura pokojowa
Typ preparatu: lek
33,28 zł
Dodaj do ulubionych
Produkt oryginalny
Produkt oryginalny
pochodzi z legalnej apteki
Dostawa
Darmowa wysyłka
już od 200 zł

Polecane produkty

Skład Sentino 12,5mg:

Substancja czynna: wodorobursztynian doksylaminy (Doxylamini hydrogenosuccinas). Każda tabletka zawiera 12,5mg wodorobursztynianu doksylaminy oraz substancje pomocnicze: wapnia wodorofosforan dwuwodny, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka (OPADRY II Complete Film Coating System 57U35237 Red): hypromeloza (15 mPas), polidekstroza, talk, tytanu dwutlenek (E 171), maltodekstryna, trójglicerydy kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, czerwień koszenilowa, lak (E 124), żółcień pomarańczowa, lak (E 110), żółcień chinolinowa, lak (E 104).

Działanie Sentino 12,5mg:

Wodorobursztynian doksylaminy jest substancją czynną produktu leczniczego Sentino 12,5mg. Zaliczana jest ona do leków przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym. Wskazaniem do stosowania leku jest krótkotrwałe, objawowe leczenie sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych. Lek jest w szczególności polecany w przypadku trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych, wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych. Bezsenność definiuje się jako stan, gdy czas zasypiania przekracza pół godziny, łączne wybudzenie się w czasie nocy trwa dłużej niż pół godziny, zakłócenie takie występuje co najmniej przez trzy noce w poszczególnym tygodniu i zła jakość snu powoduje zmęczenie lub obniżoną sprawność psychofizyczną w ciągu dnia. Przejściowe zaburzenia snu trwają kilka dni, a ich przyczyną są np. choroby, niepokój, hałas, niewłaściwa temperatura otoczenia czy zmiana strefy czasu. Lek ten, podobnie jak inne leki nasenne, jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania. Leku nie wolno stosować w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu. W przypadku utrzymujących się zaburzeń snu trzeba się zgłosić do lekarza.

Zastosowanie:

Produkt leczniczy Sentino 12,5mg wskazany do krótkotrwałego, objawowego leczenia sporadycznie występującej bezsenności u osób dorosłych, zwłaszcza w przypadku występowania: trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych, wczesnego budzenia w godzinach porannych związanych ze stresem bądź zmianą stref czasowych.

Informacje dodatkowe:

Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i światła. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. Należy poinformować lekarza, jeśli występują: zaburzenie czynności wątroby lub nerek o łagodnym nasileniu – zalecane jest zmniejszenie dawki; zaburzenie czynności wątroby lub nerek o nasileniu umiarkowanym – nie zaleca się stosowania doksylaminy; padaczka (leki przeciwhistaminowe mogą czasem powodować nadpobudliwość, a w efekcie obniżenie progu drgawkowego); wydłużenie odstępu QT (choroba serca prowadząca do nagłych zmian w częstości bicia serca w odpowiedzi na wysiłek lub stres); małe stężenie potasu we krwi lub inne zaburzenia stężenia elektrolitów; choroby serca i wysokie ciśnienie; zatrzymanie moczu. W przypadku uczucia senności w ciągu dnia zaleca się zmniejszenie dawki lub wcześniejsze przyjęcie dawki w celu zapewnienia przynajmniej 8-godzinnego odstępu czasu od przyjęcia leku do momentu przebudzenia. W przypadku przyjmowania innych leków, które mogą działać szkodliwie na słuch, takich jak karboplatyna lub cisplatyna (leki stosowane w leczeniu nowotworów), chlorochina (lek stosowany w leczeniu lub zapobieganiu malarii) oraz niektórych antybiotyków (stosowanych w leczeniu zakażeń) takich jak erytromycyna lub aminoglikozydy w postaci wstrzykiwań, lek może maskować szkodliwe działanie tych leków, dlatego należy regularnie przeprowadzać badania słuchu. Lek może powodować nasilenie objawów odwodnienia i udaru cieplnego spowodowanego zmniejszonym poceniem, szczególnie podczas upałów. W trakcie leczenia nie pić alkoholu. Osoby powyżej 65. roku życia mogą być bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych, dlatego należy zwracać uwagę na efekty leczenia. Podczas stosowania doksylaminy należy unikać spożywania grejpfrutów. Jeśli pacjent stosuje leki takie jak fenytoina, digoksyna, warfaryna, lit, aminoglikozydy, wankomycyna, należy unikać stosowania doksylaminy, ponieważ może to spowodować ostre zatrucie. Nie należy przekraczać zalecanego dawkowania. Nie należy podawać leku przez okres dłuższy niż 7 dni, chyba że w opinii lekarza jest to zalecane. Leku nie wolno stosować w leczeniu przewlekłych zaburzeń snu. Długotrwałe stosowanie leków nasennych i/lub uspokajających może prowadzić do utraty skuteczności (powstawania tolerancji), choć nie zaobserwowano dotychczas takiego działania w przypadku doksylaminy. Należy zawsze przyjmować lek zgodnie z ulotką lub zgodnie z zaleceniami lekarza czy farmaceuty. Niewłaściwe stosowanie leku, w tym zbyt długie przyjmowanie leku lub przekraczanie zalecanych dawek może wywołać działania niepożądane. Należy obserwować swoją reakcję na działanie leku, w tym na możliwe działania niepożądane lub objawy przedawkowania. Stosowanie u dzieci i młodzieży: nie stosować poniżej 18. roku życia. Stosowanie z innymi lekami: należy to omówić z lekarzem. Nie należy stosować leku, jeśli przyjmowane są takie leki jak: inhibitory monoaminooksydazy (np. leki stosowane w leczeniu depresji, choroby Parkinsona lub innych chorób, takie jak moklobemid, fenelzyna i tranylcypromina, izokarboksazyd, linezolid, błękit metylenowy, prokarbazyna, razagilina i selegilina); leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (amiodaron), niektóre antybiotyki makrolidowe (klarytromycyna, erytromycyna, telitromycyna), niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi (gemfibrozyl), niektóre leki stosowane w leczeniu depresji (leki przeciwdepresyjne takie, jak fluoksetyna, fluwoksamina, paroksetyna, bupropion, nefazodon), przeciwwirusowe inhibitory proteazy (indynawir, rytonawir, telaprewir) i związki przeciwgrzybicze z grupy azoli (flukonazol, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, terbinafina). Należy unikać stosowania tego leku, gdy przyjmowane są następujące leki, ponieważ może to spowodować nasilenie ich działania lub pojawienie się działań niepożądanych: adrenalina (stosowana w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego); niektóre leki stosowane w leczeniu malarii lub niektóre leki przeciwhistaminowe; niektóre leki moczopędne (leki zwiększające wydalanie moczu); alkohol oraz inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, np. barbiturany, leki nasenne, leki uspokajające, inne leki stosowane w bezsenności lub zaburzeniach lękowych (alprazolam, diazepam, zolpidem), opioidowe leki przeciwbólowe (kodeina), leki psychotropowe (chloropromazyna, rysperydon, amitryptylina, trazodon) lub prokarbazyna; leki przeciwnadciśnieniowe (leki stosowane w leczeniu nadciśnienia) działające na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak guanabenz, klonidyna lub metylodopa; inne leki z grupy cholinolityków, takie jak leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych), leki stosowane w leczeniu stanów skurczowych (np. atropina, alkaloidy pokrzyku) lub dyzopiramid (stosowane w leczeniu niektórych chorób serca); leki przeciwhistaminowe stosowane na skórę (difenhydramina w postaci kremu, maści, w aerozolu) oraz skopolamina; produkty lecznicze, w przypadku których istnieją niewielkie różnice pomiędzy dawką terapeutyczną a toksyczną (np. fenytoina, digoksyna, warfaryna, lit, aminoglikozydy, wankomycyna). Wpływ na badania laboratoryjne: doksylamina może wpływać na wyniki alergicznych testów skórnych. Zaleca się zaprzestanie stosowania leku przynajmniej trzy dni przed poddaniem się takim badaniom. Stosowanie z jedzeniem, piciem i alkoholem: podczas leczenia nie pić alkoholu; nie zaleca się picia soku grejpfrutowego podczas stosowania leku. Stosowanie w okresie ciąży i karmienia piersią: możliwość stosowania w okresie ciąży i laktacji należy omówić z lekarzem. Nie ma dostatecznych danych dotyczących stosowania doksylaminy u kobiet w ciąży, dlatego nie należy stosować leku u kobiet w ciąży. Z powodu ryzyka związanego ze stosowaniem leków przeciwhistaminowych u małych dzieci, stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane. Nie ma danych dotyczących wpływu leku na płodność. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: lek wywiera znaczny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, ponieważ wywołuje senność. W okresie pierwszych kilku dni stosowania leku, do czasu stwierdzenia, w jaki sposób lek wpływa na pacjenta, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Lek zawiera czerwień koszenilową, lak (E 124), żółcień pomarańczową, lak (E 110) – lek może powodować reakcje alergiczne. Lek zawiera glukozę (jako składnik maltodekstryny) – przed przyjęciem leku u osób ze stwierdzoną nietolerancją niektórych cukrów należy się skonsultować z lekarzem. Lek zawiera sód – mniej niż 1mmol (23mg) sodu na tabletkę powlekaną, lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Przeciwwskazania:

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku i na inne leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne). Nie stosować w okresie karmienia piersią. Nie stosować w przypadku, gdy występują choroby układu oddechowego, taka jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli (uporczywy kaszel, któremu towarzyszy odkrztuszanie wydzieliny i śluzu) lub rozedma płuc (trudności w oddychaniu). Nie stosować w przypadku jaskry (zwiększone ciśnienie w oku). Nie stosować w przypadku rozrostu prostaty (nadmierne powiększenie gruczołu krokowego), utrudnionego odpływu moczu z pęcherza moczowego (choroba układu moczowego) lub trudności z oddawaniem moczu. Nie stosować w przypadku zwężenia przewodu pokarmowego z powodu wrzodu trawiennego bądź zwężenie odźwiernikowo-dwunastnicze (trudności z przechodzeniem pokarmu z żołądka do jelita). Nie stosować w przypadku, gdy przyjmowane są inhibitory monoaminooksydazy oraz takie leki jak: leki przeciwdepresyjne, niektóre antybiotyki, leki nasercowe, np. stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca, niektóre leki przeciwwirusowe i przeciwgrzybicze, niektóre leki wpływające na zmniejszenie stężenia lipidów (tłuszczów) we krwi lub chinidyna (lek stosowany w leczeniu drgawek), które wpływają na pracę enzymów wątrobowych. Nie stosować w przypadku ciężkiego zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

Działania niepożądane:

Podczas stosowania leku u niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Działania niepożądane spowodowane doksylaminą są na ogół łagodne i przemijające, częściej występują w okresie pierwszych kilku dni leczenia. Bardzo często: senność. Często: suchość w jamie ustnej, zaparcia, niewyraźne widzenie, zatrzymanie moczu, nasilenie wydzielania śluzu w oskrzelach, zawroty głowy, zamroczenie, bóle głowy, ból w górnej części brzucha, zmęczenie, bezsenność, nerwowość. Niezbyt często: osłabienie (uczucie zmęczenia), obrzęki obwodowe (rąk i nóg), nudności, wymioty, biegunka, wysypka skórna, szumy uszne (dzwonienie w uszach), hipotonia ortostatyczna (obniżenie ciśnienia krwi spowodowane zmianami pozycji ciała), diplopia (podwójne widzenie), dyspepsja (niestrawność), uczucie zrelaksowania, koszmary senne i duszność (skrócenie oddechu). Rzadko: pobudzenie (szczególnie u osób starszych), drżenie, napady drgawkowe lub zaburzenia hematologiczne, takie jak niedokrwistość hemolityczna, małopłytkowość, leukopenia lub agranulocytoza (zmniejszenie ilości niektórych typów krwinek). Częstość nieznana: złe ogólne samopoczucie. Nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych można kontrolować poprzez zmniejszenie dawki dobowej. Bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych są osoby powyżej 65. roku życia, gdyż mogą chorować także na inne choroby i przyjmować różne leki, ponadto są one bardziej narażone na upadki.

Dawkowanie tabletek powlekanych Sentino 12,5mg:

Lek stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Osoby dorosłe (powyżej 18. roku życia): zalecana dawka początkowo to 12,5mg (jedna tabletka), stosować 30 minut przed snem. Dawkę można zwiększyć do 25mg (dwie tabletki), jeśli początkowa dawka nie zapewnia wystarczającego łagodzenia objawów bezsenności. Przed przyjęciem doksylaminy należy się upewnić, czy jest wystarczająco długi okres czasu na sen (8 godzin), aby uniknąć senności następnego dnia rano. W przypadku uczucia senności w ciągu dnia zaleca się wcześniejsze przyjęcie dawki w celu zapewnienia przynajmniej 8-godzinnego odstępu czasu od przyjęcia leku do momentu przebudzenia lub w przypadku przyjęcia dawki 25mg zmniejszenie dawki następnym razem do 12,5mg. Nie przyjmować więcej niż 2 tabletki (25mg) na dobę. Osoby z uporczywymi problemami ze snem powinny skonsultować się z lekarzem. Linia podziału na tabletce służy jedynie do ułatwienia przełamania tabletki, jeśli pacjent ma trudności z połknięciem jej w całości. Czas leczenia: leczenie powinno być jak najkrótsze, bez konsultacji z lekarzem nie stosować przez okres dłuższy niż 7 dni. Stosowanie u osób w podeszłym wieku: ze względu na zwiększone ryzyko działań niepożądanych możliwe, że konieczne będzie zmniejszenie dawki. Zalecana dawka początkowa wynosi 12,5mg, dawkę można zwiększyć do 25mg, jeśli dawka początkowa okaże się nieskuteczna. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, dawkę należy zmniejszyć do 12,5mg na dobę. Z tego względu należy zwracać uwagę na skutki leczenia. Stosowanie u osób z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek: u osób o umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby i/lub nerek przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem, który podejmie decyzję o leczeniu. W przypadku osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby zalecane jest zmniejszenie dawki dobowej do 12,5mg. Stosowanie u dzieci i młodzieży: nie stosować poniżej 18. roku życia. Tabletki przyjmować 30 minut przed snem, popijać odpowiednią ilością wody. Lek można przyjmować z jedzeniem lub po jedzeniu. Jeśli po 7 dniach nie nastąpiła poprawa lub doszło do pogorszenia, należy się skonsultować z lekarzem.

Producent: USP zdrowie

Zadaj pytanie specjaliście

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.

Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel