Preparaty z magnezem – jakie wybrać?

23.04.2019
Porady farmaceuty

Rola magnezu w organizmie

Magnez pełni niezwykle istotną rolę w organizmie. Przede wszystkim jest kofaktorem ponad 300 reakcji enzymatycznych, bez niego nie może więc prawidłowo przebiegać np. proces trawienia. Ponadto jest niezwykle ważny dla prawidłowego działania układu nerwowego. Przede wszystkim dlatego, że bierze udział w procesie powstawania neuroprzekaźników, jak również neuromodulatorów. Poza tym odpowiada za przetwarzanie nieaktywnej formy witaminy D w aktywną. Chroni przed insulinoopornością, gdyż pomaga komórkom przyswajać insulinę. Jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania układu mięśniowego. Wpływa na wzrost oraz gęstość kości, gdyż reguluje aktywność parathormonu.

Objawy niedoboru magnezu

Charakterystycznymi objawami niedoboru magnezu są: skurcze mięśni, drżenie powiek, mrowienie wokół ust, jak również tiki nerwowe. Wyraźnymi symptomami mogą też być zaburzenia pracy serca, nierówne jego bicie. Przy dużych niedoborach może pojawić się tachykardia, czyli przyspieszenie bicia serca, nudności, wymioty, brak apetytu. Osoba, której brakuje magnezu to też często taka, która ma kłopoty z koncentracją, a więc i z uczeniem się nowych rzeczy. Bywa rozkojarzona i nieuważna. Może  czuć ciągłe osłabienie i męczyć się szybciej niż dotychczas.

Skutki niedoboru magnezu

Niedobór magnezu a psychika

Deficyt magnezu w organizmie wpływa niekorzystnie na psychikę człowieka. Staje się on drażliwy, agresywny lub też przeciwnie – lękliwy. Lęki te, przy dużych deficytach, ciągłym napięciu i powtarzających się stresowych sytuacjach, mogą nawet przerodzić się w fobie np. fobię społeczną. Niedobór magnezu bardzo często stwierdza się też u osób chorujących na depresję, istnieją więc istotne powiązania pomiędzy brakiem tego pierwiastka w organizmie a skłonnością do popadania w depresję.

Deficyt magnezu a skurcze mięśni

Magnez odpowiada za relaksację mięśni. Kiedy go brakuje, może dojść do napięcia mięśni całego ciała np. karku, nóg, czy mięśni oddechowych. Te ostatnie powodować mogą wrażenie ucisku w klatce piersiowej i utrudniać oddychanie. Z kolei, gdy następuje skurcz przepony, wówczas objawia się to w postaci czkawki lub ziewania. Kiedy dotyka strun głosowych, wtedy można mieć problemy z wydobyciem głosu i ma się wrażenie, jakby jakieś ciało obce utknęło w gardle.

Niedobór magnezu a migreny

Badania kliniczne wykazują, że podanie odpowiednich dawek jonów magnezu może zmniejszyć liczbę napadów migrenowych, a występujące już bóle głowy mogą mieć mniejsze natężenie. Pierwsze z badań potwierdzających skuteczność magnezu w walce z migreną przeprowadzone zostało w 1991 przez Facchinettiego i wspólników. W badaniu tym wzięło udział 20 kobiet cierpiących na migreny w okresie okołomenstruacyjnym. Te pacjentki, które otrzymywały magnez w dawce 360 mg na dobę miały o wiele mniejszą ilość napadów migrenowych niż wcześniej (i była to liczba istotna statystycznie). W 2008 roku przeprowadzono też badanie na 40 chorych, u których występowała migrena bez aury; 30 pacjentów otrzymywało magnez w ilości 600 mg na dobę, a 30 z nich placebo. U osób leczonych magnezem nastąpił lepszy przepływ krwi w mózgu i leczenie magnezem przyniosło pozytywne efekty w odróżnieniu od leczenia placebo.

Deficyt magnezu a zaburzenia rytmu serca

Niedobór magnezu prowadzić może przyczyniać się do pojawiania się różnego rodzaju chorób układu sercowo-naczyniowego. Przede wszystkim wpływa na zaburzenia rytmu serca. Wiele badań dowodzi, iż np. dożylne podanie magnezu, może zapobiec migotaniu przedsionków, jak również komór po zabiegach chirurgicznych, które są wykonywane na sercu. Może to prowadzić do wniosków, że magnez jest niezwykle potrzebny dla unormowania pracy serca.

Kto powinien sięgnąć po preparaty magnezu?

Ze względu na fakt, że nawet mimo prawidłowej podaży magnezu w diecie, wchłanianiu podlega jedynie 30 %, każdy człowiek powinien uważnie przyjrzeć się swojemu organizmowi i zaobserwować, czy nie odczuwa przypadkiem objawów jego niedoboru. Wchłanianie w organizmie mogą utrudniać zarówno wapń, fosforany nieorganiczne, jak również wolne kwasy tłuszczowe. Ponadto można mieć utrudnione przyswajanie magnezu w momencie, gdy nasze jelita nie pracują prawidłowo. A  może się tak zdarzyć np. w okresie, kiedy nadmiernie spożywamy alkohol czy też mamy dużo stresu. Wtedy bowiem dochodzi do gorszego funkcjonowania jelit i słabszego wchłaniania składników odżywczych. Także przy chorobach jelit typu Leśniowskiego-Crohna może dochodzić do deficytów magnezu. W niektórych schorzeniach, ludzie mogą też nadmiernie wydalać magnez z moczem i w ten sposób doprowadzać się do niedoborów tego pierwiastka w organizmie. Dodajmy do tego dietę, która wytrąca magnez z organizmu np. taką, w której spożywamy 4 kawy dziennie i zagryzamy ją batonikiem i już wiemy, dlaczego dość duża liczba osób powinna zadbać o wyrównanie swojego poziomu magnezu przy pomocy suplementów lub leczyć istotne już niedobory za pomocą środków takich jak magnez-preparaty.

Suplement a lek – jakie są różnice?

Suplement diety

Suplement diety to skoncentrowana dawka witamin, minerałów, czy ziół, które mają na celu uzupełnienie niedoborów diety. Występują one w postaci tabletek, kapsułek lub saszetek i wprowadzone są do obrotu w celu spożywania ich w małych, jednostkowych ilościach. Zostały stworzone po to, aby człowiek, który stosuje niewłaściwą dietę pozbawioną wartości odżywczych lub uprawia intensywnie sport, w którym potrzebuje zwiększonej dawki np. magnezu, nie dopuszczał do wystąpienia deficytów istotnych składników odżywczych.

Suplementy diety, w odróżnieniu od leków, mogą być wprowadzane do obrotu bez uzyskania specjalnych pozwoleń. Zgodnie z tym, co głoszą przepisy prawa, to producent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość zdrowotną swojego produktu; za to, jak jest on oznakowany i w jaki sposób jest reklamowany.

W rozporządzeniach Ministra Zdrowia wydanych 9 października 2007 r. i zmienionych 18 maja 2010 można przeczytać, że ilość witamin, czy minerałów, znajdujących się w suplemencie diety musi być bezpieczna dla zdrowia, co oznacza, że:

  • ilość witamin, czy minerałów nie może przekraczać górnej granicy zalecanej normy, która jest ustalona na podstawie badań naukowych (biorąc pod uwagę, że wrażliwość organizmu każdego człowieka może być nieco odmienna);
  • ilość składników odżywczych w suplemencie diety musi uwzględniać fakt, że część minerałów, czy witamin, będzie dostarczana wraz z dietą.


Lek

Aby produkt wprowadzony do obrotu mógł uzyskać status leku, musi mieć udowodnione działanie. Oznacza to, że jego skuteczność muszą potwierdzić badania. Badania te wykonywane są na reprezentatywnej liczbie osób i są zwykle powtarzane, aby upewnić się, co do wiarygodności wyniku.

Ponadto lek, w odróżnieniu od suplementu, skierowany jest do osób, które mają stwierdzone niedobory pewnych składników odżywczych lub są chore i muszą zastosować np. wyższe dawki danej substancji niż te, które znajdują się w suplemencie diety.

Aby lek został dopuszczony do obrotu, musi uzyskać pozwolenie od Rady lub Komisji Europejskiej. Rada ta lub Komisja sprawdza, czy lek ten zawiera niezbędne badania, czy posiada listę wskazań ( w jakich schorzeniach ma pomóc) oraz listę przeciwwskazań (suplement nie musi tego posiadać, gdyż z zasady nie leczy żadnej choroby, tylko jest uzupełnieniem diety).

Leki, które już zostały wprowadzone na rynek, są regularnie kontrolowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Dzięki temu można mieć pewność, że cały czas przedstawiają tę samą, dobrą jakość i są skuteczne w działaniu.

Kiedy sięgnąć po magnez-suplement?

Magnez suplement diety będzie dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które mają np. stresujący tryb życia i pragną zapobiec zawczasu jego niedoborom w organizmie. Polecany jest też sportowcom, którzy często cierpią na skurcze mięśni po treningu i osobom, które nie są w stanie dostarczyć sobie odpowiedniej ilości tego pierwiastka w diecie. Cytrynian magnezu połączony z witaminą B6 to bardzo korzystne połączenie dla osób, które chcą utrzymać na właściwym poziomie magnez. Produkty tego typu pozwalają na szybkie wchłanianie w organizmie, dzięki czemu nie dopuszczają do niedoborów magnezu w ciele i zapobiegają w ten sposób np. skurczom łydek.

Kiedy sięgnąć po magnez-lek?

Po magnez, który ma status leku, powinny sięgnąć wszystkie te osoby, u których występują niedobory magnezu potwierdzone badaniami i które mają widoczne objawy deficytu tego pierwiastka typu: skurcze łydek, drżenie powiek, nadmierna drażliwość, zaburzenia rytmu serca itp. Dzięki zastosowaniu magnezu w odpowiednio wysokiej dawce (nawet 380 mg jonów magnezu na dzień) i w najlepiej przyswajalnej formie np. mleczanu magnezu, można wreszcie zacząć przywracać organizm do normy. Ważne, aby preparaty magnezu, które są lekiem, posiadały również w swoim składzie witaminę B6 (polecamy m.in. Magne B6). Poprawia ona bowiem wchłanianie się magnezu w organizmie.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

Źródła:

  • K. Wiskida, J. Chudek, Suplementacja doustna magnezu – wskazania, przeciwwskazania, sytuacje niejednoznaczne, „Medycyna po Dyplomie” 2016, s. 12-17. Dostęp online 19 kwietnia 2019 https://www.researchgate.net/publication/299600014_Suplementacja_doustna_magnezu_-_wskazania_przeciwwskazania_sytuacje_niejednoznaczne
  • M. Mieszkowska, E. Michota-Katulska, Suplementy diety – korzyści i działania niepożądane, „Bezpieczeństwo pracy” 2008, nr 6, s. 28-30. Dostęp online 19 kwietnia 2019 http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPC1-0004-0046
  • M. Zawadzka, E. Pilarska, Preparaty magnezu w leczeniu migreny – przegląd wybranego piśmiennictwa, „Neurologia dziecięca” 2012, vol. 21, nr 43, s. 35-39. Dostęp online 19 kwietnia 2019 http://www.ptnd.pl/nd/neurologia_44-35-39.pdf
  • G. Krasnowska, T. Sikora, Suplement diety a bezpieczeństwo konsumenta, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość” 2011, nr 4, s. 5-23. Dostęp online 19 kwietnia 2019 http://www.pttz.org/zyw/wyd/czas/2011,%204(77)/005_023_Krasnowska.pdf
  • http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20011261381/T/D20011381L.pdf
  • A.Karmańska, A. Stańczak, B. Karwowski, Magnez. Aktualny stan wiedzy, „Bromatologia Chematologia Toksykologia” 2015, tom XLVIII, nr 4, s. 677-689. Dostęp online 19 kwietnia 2019 http://ptfarm.pl/pub/File/Bromatologia/2015/nr%204/Bromatologia%204_2015%20scalona.pdf#page=79

 

Apteka internetowa i-Apteka.pl
Autor wpisu:i-Apteka.pl

Polecane wpisy

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2019
Rekomendowane produkty
MAGNE B6 x 60 tabletek

MAGNE B6 x 60 tabletek

18,99 zł
Podziel się swoim komentarzem z innymi
pixel