Bezpłatne leki dla seniorów – projekt "leki 75+"

02.08.2016
Aktualności
Bezpłatne leki dla seniorów – projekt "leki 75+"Ministerstwo Zdrowia finalizuje właśnie pracę nad programem dotyczącym finansowania leków dla osób po 75. roku życia. Wprawdzie sama ustawa wprowadzająca bezpłatne leki dla seniorów (Ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 652)) na mocy podpisu prezydenta weszła już w życie, nadal nie ma ostatecznej wersji listy leków refundowanych. Od pierwszego sierpnia dostępny jest za to jej projekt, który najprawdopodobniej w takim właśnie kształcie zostanie opublikowany już oficjalnie w niedługim czasie. 

Dla kogo bezpłatne leki? 

Zgodnie z nazwą programu leki dostępne będą dla osób, które ukończyły 75. rok życia. Warunkiem ich otrzymania w aptece lub punkcie aptecznym będzie okazanie recepty. Co ważne, recepta musi zostać wypisana przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Ewentualnie będzie to mogła zrobić pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej posiadająca odpowiednie uprawnienia. Upoważnieni do wypisywania darmowych leków dla seniorów są również posiadający prawo do wykonywania zawodu lekarze, którzy jednak już nie praktykują, z tym że recepty mogą wypisywać jedynie dla siebie, małżonka lub najbliższych krewnych. Ważna recepta oraz data urodzenia to jedyne kryteria otrzymania bezpłatnych leków. 

Lista "S" 

Ukazał się właśnie wstępny projekt listy leków 75 plus. Ostateczna lista leków refundowanych ma zostać ogłoszona do 1 września 2016 roku. Co znalazło się w projekcie wykazu? W obecnym kształcie zawiera on 1129 preparatów i 68 substancji aktywnych. Jak zapowiada ministerstwo, lista będzie aktualizowana co dwa miesiące (począwszy od 1 września) i publikowana w formie załącznika do ministerialnego wykazu leków refundowanych. Dodatkowo sukcesywnie liczba medykamentów ma być zwiększana. Aktualny spis pokrywa około 81% zapotrzebowania na leki, które refundowane były do tej pory z poziomem odpłatności 30%. Oprócz leków z grupy refundowanej z odpłatnością 30% znajdują się tu także medykamenty z odpłatnością ryczałtową oraz 50%.
 

Lista bezpłatnych leków dla seniorów

Na liście znajdą się specyfiki wyselekcjonowane w oparciu o dane NFZ, a także zgodnie z kryteriami skuteczności, bezpieczeństwa i kosztowej efektywności. Leki, które znajdą się w wykazie, przeszły również szczegółową analizę pod kątem ich działania u pacjentów po 75. roku życia, a także uzyskały opinię Rady Przejrzystości oraz opinię prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Mówiąc już o konkretach, na listę leków 75+ trafią preparaty leczące takie schorzenia wieku starszego jak: niewydolność serca, miażdżyca, nadciśnienie, choroba zakrzepowo-zatorowa, astma, przewlekła obstrukcyjna choroba płuc (PoChP), depresja, choroba Parkinsona, cukrzyca. Więcej szczegółów dotyczących opublikowanego projektu wykazu znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia, natomiast lista preparatów jest dostępna tutaj

Od kiedy bezpłatne leki dla seniorów?

Zgodnie z założeniami ustawy do 1 września ma zostać opublikowana ostateczna lista leków 75+, zatem od września refundowane leki będą wydawane w aptekach lub punktach aptecznych. Oznacza to, że po okazaniu ważnej recepty seniorzy nieodpłatnie otrzymają preparaty, które znajdują się w specjalnym wykazie, określanym jako lista ?S?. 

Kontrowersje wokół ustawy 75+ 

Realizacja tej ustawy w latach 2016-2025 pochłonie aż 8,3mld złotych bezpośrednio z budżetu państwa, stąd też pojawiają się głosy krytykujące rząd. Odnoszą się one zwłaszcza do wysokich kosztów, a także niekompletnej listy leków. Zarzuca się rządzącym, że mimo szumnych obietnic pełnego refundowania wszystkich leków dla seniorów, lista została okrojona w większości do tańszych zamienników. Jednak trzeba wziąć pod uwagę, że duże grono osób starszych rezygnuje z wykupu leków lub podejmowania terapii zdrowotnej ze względów finansowych. Stając co miesiąc przed trudnym wyborem ? leki czy jedzenie, z reguły seniorzy decydują się na to drugie, tym samym skazują się na pogarszanie stanu zdrowia oraz na groźne powikłania nieleczonych chorób. Umożliwienie dostępu do najbardziej potrzebnych leków, daje im szanse na prawidłowe leczenie, a także poprawę jakości życia. Dla seniorów ustawa 75+ już jest sukcesem, jednak na pełną ocenę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Autor: Ewa Krulicka, i-Apteka.pl


Apteka internetowa i-Apteka.pl
Autor wpisu:i-Apteka.pl

Polecane wpisy

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2016
pixel