Najdłużej działająca Apteka internetowa w Polsce - pewność i zaufanie - 100% polski kapitał

Popularne leki na zgagę i refluks wycofane z obrotu!

05.11.2019
Aktualności
Popularne leki na zgagę i refluks wycofane z obrotu!Główny Inspektorat Farmaceutyczny we wrześniu tego roku wydał decyzje o wstrzymaniu w obrocie dobrze znanych i obdarzonych zaufaniem pacjentów preparatów zawierających ranitydynę – substancje obecną w lekach, takich jak: Ranigast Fast, Ranigast Max, Ranigast Pro, Ranimax Teva oraz Ranigast roztwór do infuzji. Ponadto wstrzymane zostały także leki: Riflux, Ranic, Raniberl Max, Solvertyl. Wszystkie wymienione preparaty stosowane są m.in. w leczeniu zgagi oraz w objawowym leczeniu dolegliwości związanych z refluksem żołądkowo-przełykowym.

Rapid Alert: silnie toksyczna i rakotwórcza substancja w lekach!

Od dnia 28-10-2019r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny zarządził całkowite wycofanie z obrotu niektórych ze wskazanych preparatów, zawierających ranitydynę. Ma to związek z otrzymanym raportem Rapid Alert – tego rodzaju ostrzeżenia wydawane są przez specjalnie powołany zespół (Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów przy Komisji Europejskiej), którego globalnym celem jest powstrzymać wprowadzanie groźnych dla konsumentów produktów na rynek. W otrzymanej decyzji, czytamy, iż ze względu na wykrycie zanieczyszczenia substancji czynnej związkiem NDMA (N–nitrozodimetyloaminy), który w świetle dostępnych badań jest silnie toksyczny dla ludzkiego organizmu, konieczne jest wycofanie z rynku wszystkich leków stwarzających zagrożenie dla ludzkiego zdrowia. Informacja ta jest o tyle niepokojąca, iż zanieczyszczenie NDMA łączy się ze wzrostem ryzyka rozwoju raka oraz schorzeń wątroby w grupie pacjentów regularnie przyjmujących skażone leki!

Wycofanie leku Ranigast i innych preparatów zawierających ranitydynę – informacja dla pacjentów

Nie wszystkie z wcześniej wstrzymanych preparatów zawierających zanieczyszczoną ranitydynę zostały wycofane z obrotu z rygorem natychmiastowej wykonalności. Nadal czekamy na rozwój sytuacji i decyzje w sprawie preparatów, takich jak: Solvertyl, Riflux, Ranic, Raniberl Max. Wszystkie decyzje GIF w sprawie wstrzymania i wycofania produktów leczniczych w obrocie aptecznym są jawne i dostępne dla pacjentów na stronie: https://www.gif.gov.pl/ w zakładce Decyzje i komunikaty. Zaniepokojeni pacjencji, którzy w domowych apteczkach posiadają zarówno wycofane, jak i wstrzymane leki, powinni niezwłocznie zwrócić się do lekarza w celu wybrania innych, bezpiecznych leków.

Apteka, w której nabyte zostały wycofane leki (zgodnie z decyzją GIF, w zgodności z wycofaną serią i datą ważności), jest zobowiązana do przyjęcia zwrotu zakupionych przez pacjentów leków. Niestety przepisy prawa nie precyzują kwestii zwrotu pieniędzy za zakupiony, wadliwy – z winy producenta lek, co słusznie oburza wielu pacjentów. W tej kwestii GIF odsyła do producenta lub podmiotu odpowiedzialnego, a jak podkreśla jedynym obowiązkiem apteki w tej kwestii jest przyjęcie leków od pacjenta i podjęcie dalszych procedur związanych z wycofaniem.

Anna Bawer, i-Apteka.pl

Polecane wpisy

Pokaż więcej wpisów z Listopad 2019

Polecane produkty

pixel